VV OSC  rozhodl v souladu se zákonem ČR č. 191/2020 Sb. odložit konání členské schůze OSC roku 2020 do skončení nouzového stavu. VV OSC svolá členskou schůzi nejpozději do tří měsíců po skončení nouzového stavu.  VV OSC z důvodu koronavirové epidemie a souvisejícími nařízeními vlády odkládal svolání členské schůze OSC na podzimní měsíce, což bohužel z důvodu stále horšící se situace není  možné realizovat. Svolávat členskou schůzi v měsících červenci a srpnu, kdy to bylo teoreticky možné, za určitých bezpečnostních opatření VV svolávat z důvodů dovolených nechtěl. 
Přeji hodně úspěchů a pevné zdraví.

Petr Šrámek
předseda OSC