Pozvánka na volební členskou schůzi spolku.

Výkonný výbor Olomouckého svazu cyklistiky z.s. svolává

na středu 24. 4. 2024 v 17 hodin

Pozvánka na volební ČS OSC 2024

Delegační lístek

Návrh kandidátu VV a KRK

Pozor změna data konání z důvodu kolize termínů s prezídiem ČSC. Předseda OSC se tímto omlouvá za komplikace.

Datum konání: 29.11.2023 30.11.2023

Více v pozvánce na členskou schůzi OSC 2023

Pozvánka na jednání Členské schůzi Olomouckého svazu cyklistiky z.s.

Výkonný výbor Olomouckého svazu cyklistiky z.s. svolává členskou schůzi

na čtvrtek 24.11.2022 v 17 hod.

Členská schůze se bude konat v zasedací místnosti velodromu, Kostelecká ulice č. 4468 /49, v Prostějově.

Pozvánka na členskou schůzi OSC 2022

Delegační lístek

Mistrovství Olomouckého kraje ve Vidnavě, které se mělo konat 18.7.2021 bylo zrušeno, náhradní termín bude upřesněn co nejdříve!

Propozice Mistrovství Olomouckého kraje - časovka Velká Kraš