Výkonný výbor Olomouckého svazu cyklistiky z.s., svolává

na pondělí 29. 4. 2019 v 17 hodin

volební členskou schůzi Olomouckého svazu cyklistiky, která se bude konat v zasedací místnosti prostějovského velodromu. Adresa : ul.Kostelecká ulice, 4468 / 49 , 796 01 Prostějov.

PROGRAM :

1) zahájení volební členské schůze, ověření usnášeníschopnosti, seznámení s 

   programem schůze

2) volba předsedajícího schůze a volba zapisovatele

3) zvolení způsobu volby členů výkonného výboru a členů revizní komise

4) v návaznosti na bod 3) zvolení osoby pověřené kontrolou volby v případě zvolení

   tajné volby zvolení volební komise

5) zpráva o činnosti hospodaření OSC

6) zpráva revizní komise OSC

7) volba členů výkonného výboru a členů revizní komise

8) diskuse

9) hlasování o usnesení z členské schůze a závěr

Účastníky členské schůze s hlasem rozhodujícím jsou : členové výkonného výboru OSC a jeden delegát za každý oddíl řádně přihlášený k OSC a se zaplaceným registračním poplatkem ČSC na rok 2019.

Každý delegat musí mýt vystavenou licenci ČSC pro rok 2019, kterou předloží při prezentaci

Příloha č.1: Nominace delegáta klubu s právem volit, kde každý klub potvrdí účast svého delegáta a uvede jeho jméno. Tento doklad předloží delegát při prezentaci.

Příloha č.2: Návrh kandidátů do VV a RK.

Vyplněný kandidátní lístek zašlete na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 23. 4. 2017, nebo poštou na adresu : SKC Prostějov z.s., Kostelecká 4468/49, 796 01 Prostějov

                                                                                   Petr Šrámek

                                                           předseda olomouckého svazu cyklistiky

Pozvánka ve formátu DOC